Voordat we een project starten, sturen we altijd eerst een offerte en de algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht. Dit doen we om eventuele misverstanden te voorkomen. We voeren alleen de werkzaamheden uit die in de offerte zijn beschreven.


Indien er extra werkzaamheden nodig zijn, worden deze apart gefactureerd. Natuurlijk gebeurt dit altijd in overleg met jou. We streven ernaar om transparant te zijn in onze communicatie en samenwerking, zodat we een succesvol project kunnen realiseren.

Facturatie vindt plaats na de levering van het ontwerp, tenzij anders is overeengekomen.


Voor opdrachten waarvan het totale offertebedrag boven de € 1.000 uitkomt, hanteren wij een aanbetalingsregeling. Na goedkeuring van de offerte vragen wij een aanbetaling van 40% van het totale offertebedrag. Het resterende bedrag van 60% wordt gefactureerd na de voltooiing en oplevering van de opdracht.


Betalingsvoorwaarden worden vastgesteld vanaf de datum van de factuur, waarbij een standaard betalingstermijn van 14 dagen geldt, tenzij anders is overeengekomen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om vooraf de juiste aanleverspecificaties aan te leveren en om tijdig de benodigde materialen en informatie te verstrekken om de opdracht uit te voeren. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen en extra kosten die ontstaan wanneer de input niet tijdig of incompleet wordt aangeleverd.


Om ervoor te zorgen dat het project soepel verloopt, is het belangrijk dat alle benodigde informatie en materialen tijdig beschikbaar zijn. Eventuele vertragingen in de aanlevering kunnen de voortgang van het project beïnvloeden en extra kosten met zich meebrengen. We adviseren daarom om nauw samen te werken en tijdig te communiceren om een succesvolle uitvoering van de opdracht te waarborgen.

Ons werkproces bestaat uit verschillende fasen, die we zorgvuldig doorlopen om jouw project tot een succes te maken:


  1. Voorbereiding & Onderzoek: We starten met het verzamelen van alle benodigde informatie voor jouw project, zodat we een goed begrip hebben van je wensen en behoeften.

  2. Creatieve Verkenning & Conceptontwikkeling: In deze fase gaan we aan de slag met brainstormen en het schetsen van ideeën. We verkennen verschillende mogelijkheden en ontwikkelen concepten die aansluiten bij jouw visie.

  3. Ontwerp & Ontwikkeling: Na het selecteren van het beste concept, gaan we over tot het ontwerpen en ontwikkelen van het definitieve product.

  4. Aanpassingen & Goedkeuring: We presenteren het ontwerp aan jou en staan open voor eventuele aanpassingen om ervoor te zorgen dat het eindresultaat volledig aan je verwachtingen voldoet.

  5. Oplevering: Zodra alles naar tevredenheid is afgerond, leveren we het eindproduct aan jou op. We zorgen voor een soepele overdracht en bieden indien nodig ondersteuning bij de implementatie.


Het is belangrijk op te merken dat niet alle projecten alle fasen doorlopen. Als je al een bestaande klant bij ons bent en de ontwerpelementen gereed zijn, kunnen we direct doorgaan naar de ontwikkelingsfase, waardoor we efficiënt kunnen werken aan jouw project.

Bij het starten van een opdracht heb je standaard recht op twee correctierondes per fase. Gedurende deze rondes kun je aangeven welke aanpassingen je graag zou willen zien, zodat we samen tot het beste resultaat kunnen komen.


Voor het verwerken van correcties hanteren wij een termijn van 3 tot 5 werkdagen, op voorwaarde dat alle benodigde materialen tijdig zijn aangeleverd om te kunnen starten.


Indien je na de twee standaard correctierondes nog verdere aanpassingen wenst, kun je een extra correctieronde aanvragen tegen een vergoeding van 10% van het totale bedrag van de offerte. We streven ernaar om flexibel te zijn en tegemoet te komen aan eventuele wijzigingen die je wilt doorvoeren, zelfs nadat de initiële correctierondes zijn voltooid.

Voor elk proces binnen een project streven wij naar een oplevering binnen ongeveer 10 werkdagen, op voorwaarde dat alle benodigde materialen tijdig zijn aangeleverd en er geen verdere correcties meer nodig zijn.


In het geval van overmacht, zoals een internetstoring of vertraging in de levering van het eindresultaat door derden, kan het voorkomen dat de opdracht niet op tijd wordt afgerond. NomadsOffice kan in dergelijke situaties niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen en extra kosten die daaruit voortvloeien.


Desondanks zullen wij ons uiterste best doen om, ondanks eventuele vertragingen als gevolg van overmacht, alsnog aan onze afspraak te voldoen. 

Nomadsoffice, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten. Daaronder vallen onder meer de teksten, ontwerpen, illustraties, logo en huisstijl elementen, wireframes en website ontwerpen. Geen van deze rechten gaan over op de bezoekers of contractanten van de website en/of producten van nomadsoffice. Bezoekers en contractanten mogen niets overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van nomadsoffice. Nomadsoffice mag informatie, teksten en disclaimers wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of de informatie gewijzigd is.


Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om het ontwerp van de opdracht te kopiëren, na te maken of anderszins te gebruiken dan afgesproken. De auteursrechten van het ontwerp blijven ten alle tijden eigendom van nomadsoffice tenzij anders schriftelijk afgesproken.